Pravila

TKO IMA PRAVO NASTUPA?

Pravo nastupa imaju učenici ŠSD-a osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Učenici moraju biti redovito upisani u školu za koju nastupaju temoraju posjedovati valjanu iskaznicu HŠSS-a. Bez valjane iskaznice HŠSS-a učenici nemaju pravo sudjelovanja u Projektu.


KATEGORIJE

1.osnovne škole od 1.-4. razreda

2.osnovne škole od 5.-8. razreda

3.srednje škole


PLESNI STILOVI

Ekipa ŠSD-a u Projektu mogu sudjelovati u sljedećim plesnim stilovima:

1.Umjetnički plesovi: jazz

2.Dvoranski plesovi: Suvremeni, latinsko-američki i standardni plesovi

3.Urbani plesovi: break, hip hop, disco, cheerleading, pom-pom


Svaki stil plesa ima zasebni završni poredak.Na temelju broja prijava ekipa ŠSD u Projektu, Tehnička komisija Projekta može odlučiti da se održi zajedničko natjecanje plesnih stilova. Npr.ako su dvije ekipe ŠSD-a prijavile u plesnom stilu umjetničkih i dvoranskih plesova, Tehnička komisija Projekta može odlučiti prijavljene ekip epridružiti prijavljenim ekipa u urbanim plesovima.


BROJ EKIPA I UČENIKA

Da bi se Projekt održao mora biti prijavljeno minimalno osam (8) ekipa ŠSD-a u svakoj kategoriji, neovisno o plesnom stilu. Maksimalan brojučenika u plesnoj ekipi može biti osam (8), a minimalno tri (3). Moguće je da više ekipa jednog ŠSD-a sudjeluje u Projektu.2


PRIJAVA EKIPA

Ekipe se prijavljuju on – line putem na već pripremljenoj web formi na mrežnim stranicama HŠSS-a (http://vps.skolski-sport.hr) teslijede upute i ostave tražene podatke:

 • naziv škole
 • naziv ŠSD-a
 • naziv plesne točke
 • plesni stil
 • ime video datoteke (npr: gimnazija_cakovec.avi)
 • broj iskaznice HŠSS učenika koji sudjeluje u plesnoj točki
 • izvođač i naziv pjesme
 • kontakt podaci

U video uratku prijavljena plesna koreografija mora činiti 70 %, a drugi sadržaji koji nisu plesni maksimalno 30% ukupnog trajanja video uratka.Video uradak ne smije biti kraći od 2 minute, niti duži od 4 minute.


DOSTAVA VIDEO URADAKA:

Video uradci mogu se dostaviti HŠSS-u na web stranici za prijave putem dobivenog linka voditelja.
NAPOMENA: Ekipe koje se NE prijave on - line putem neće moći sudjelovati u Projektu.


SUDAČKI PANEL

Sudački panel Projekta čine najmanje tri (3) suca s aktivnom sudačkom licencom nacionalnog sportskog plesnog saveza (HSPS-a).ODVIJANJE NATJECANJAKVALIFIKACIJESuci na temelju pregleda snimke svakoj prijavljenoj ekipi dodjeljuju bodove na temelju utvrđenih kriterija. Svaki sudac ocjene unosi u program.Program će dati zbrojeve ocjena, a zatim dobiveni rezultat pretvoriti u ljestvicu. Timovi su rangirani prema konačnom rezultatu.U završnicu će se uvrstiti tri (3) najbolje ekipe na temelju utvrđenog ranga ekipa sukladno ocjenama sudačkog panela. U završnicu će se uvrstiti i najpopularnija plesna ekipa, odnosno ekipa koja ima najveći zbroj ̈lajkova ̈ video uratka na Facebook stanicii web stranici HŠSS-a (ne zbrajaju se ̈like-ovi ̈ komentara ) te najviši rang na temelju ocjena sudačkog panela.


ZAVRŠNICA

Radi neizvjesne epidemiološke situacije, datum, mjesto i način održavanja završnice bit će objavljeni naknadno.Ovisno o razvoju epidemiološke situacije u RH te mogućim ograničenjima uzrokovanim COVID-19 pandemijom, moguće je da se završnica Projekta održi kroz „on – line“ platformu. Odluku o načinu provođenje završnice donosi Tehnička komisija koja će pravovremeno o istomobavijestiti javnost kao i o pravilima i načinu provođenja on-line završnice.Tehnička komisija može odlučiti da se u završnici Projekta ½ finale odvija kroz „battle“ natjecanje, odnosno natjecanje ekipa jedan (1) na jedan(1) kako bi se odabralo dvije (2) najbolje ekipe za finale.U slučaju „battle“ natjecanja u ½ završnici, ždrijebom će se utvrditi parovi te redoslijed izvedbi. Ekipe će se međusobno nadmetati krozizvedbu sekvenci prijavljene koreografije u trajanju od 30 sekundi (2 puta). Suci će na temelju izvedbi ekipa na temelju definiranih kriterijaodlučiti koje su se ekipe uvrstile u finale/završnicu.U finalu i nadmetanju za 3. mjesto ekipe izvode u cijelosti prijavljenu koreografiju iz video uratka, a suci svakoj ekipi dodjeljuju bodove natemelju utvrđenih kriterija. Svaki sudac ocjene unosi na listić koji potpisuje. Bodovi se zbrajaju, a zatim dobiveni rezultat pretvara u konačanporedak ekipa.Plesna koreografija s kojom škola nastupa u završnici mora biti ista kao i ona koja je prijavljena za Projekt putem video uratka.Tehnička komisija Projekta odgovorna je za nadgledanje sudačkog panela. Odluke Tehničke komisije Projekta su konačne.


GLAZBA

U slučaju da tehnička greška dovede do prekida glazbe, voditelj ekipe će imati priliku zaustaviti izvedbu te zatražiti ponavljanje nastupa.Preporučuje se da voditelji ekipa imaju rezervnu snimku na USB-u.


OBJAVA REZULTATA

Po okončanju glasovanja i ocjenjivanja sudaca, objavljuju se rezultati ekipa koje su se uvrstile u završnicu. Po okončanju završnice objavljuje se poredak svih ekipa koje su sudjelovale u projektu s ukupno osvojenim bodovima.


TEHNIČKA KOMISIJA

Tehnička komisija Projekta nadležna je za primjenu ovih pravila kao i ostalih pravila HŠSS u Projektu.Sva pitanja, nedoumice ili žalbe u svezi odvijanja natjecanja u završnici, voditelji ekipa trebaju u pisanom obliku uputiti Tehničkoj komisiji kojaće odgovoriti u najkraćem mogućem roku.


NEPRIHVATLJIVA KOREOGRAFIJA / GLAZBA / KOSTIMIRANJE

Svi aspekti izvođenja, uključujući koreografiju, odabir glazbe i odjeću (plesne kostimi), trebaju biti prikladni za gledanje. Oprema za plesne nastupe trebala bi slijediti standarde oblačenja. Koreografije, glazba, kostimi i šminka za sve ekipe trebaju biti primjereni dobi sudionika.Kostim treba biti prikladan i prema pravilu dobrog ukusa. Kostim mora prekriti intimne dijelove tijela. Ekipa može dobiti odbitke za vulgarnu ili sugestivnu koreografiju, koja uključuje, ali ne ograničava se na, pokrete neprimjerenog dodirivanja,gestama, pokretima ruku, pljeskanjem, pozicioniranjem na dijelova tijela. Odbitci će se dati za glazbu ili riječi neprikladne za obiteljskoslušanje, što uključuje, ali nije ograničeno na: konotacije bilo koje vrste seksualnog čina ili ponašanja, droge, spominjanje određenih dijelovatijela i / ili nasilna djela ili ponašanja. Ekipa će za svako pojedino kršenje dobiti odbitak .5. koji će umanjiti konačni zbroj bodova.


KODEKS

Kako bi osiguralo što pozitivnije iskustvo za sve sudionike, HŠSS traži da se tijekom natjecanja sudionici pridržavaju sljedećeg Kodeksaponašanja:
 • Sva pitanja ili nedoumice koje utječu na rad ili iskustvo ekipe voditelj ekipe mora priopćiti Tehničkoj komisiji Projekta koja će u najkraćem rokuodgovoriti ili riješiti potencijalni problem.
 • Sudionicima, trenerima i gledateljima zabranjeno stupiti u kontakt sa sucima tijekom natjecanja.
 • Odluke sudaca su konačne po potvrdi Tehničke komisije.
 • Bilo kakvo nepristojno ili agresivno ponašanje sudionika, voditelja ekipe ili gledatelja prema bilo kojem drugom sudioniku ili osoblju natjecanja,rezultirat će potencijalnom diskvalifikacijom ekipe, uklanjanjem s događanja i / ili zabranjivanjem sudjelovanja u budućim natjecanjima.
 • HŠSS zadržava pravo ukloniti sve osobe iz natjecanja zbog nesigurnog ili nesportskog ponašanja.HŠSS potiče i podržava sportsko vladanje, integritet i pravednost među sudionicima i voditeljima koji sudjeluju u Projektu, a voditelji ekipa imaju ključnu ulogu u promicanju i inzistiranju toga među članovima svoje ekipe.

TUMAČENJA PRAVILA

HŠSS je ovlašten donositi odluku o bilo kojem pitanju, kazni ili pravilu koje nije jasno ili nije izričito rečeno u ovim pravilima.