Pravila

TKO IMA PRAVO NASTUPA?

Pravo nastupa imaju učenici ŠSD-a osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Učenici moraju biti redovito upisani u školu za koju nastupaju te moraju posjedovati valjanu iskaznicu HŠSS-a. Bez valjane iskaznice HŠSS-a učenici nemaju pravo sudjelovanja u Projektu.

KATEGORIJE

osnovne škole
srednje škole
Za pregledavanje kliknite na kategoriju

PLESNI STILOVI

Ekipa ŠSD-a u Projektu mogu sudjelovati u sljedećim plesnim stilovima:

Umjetnički i dvoranski plesovi: jazz, suvremeni, latinsko-američki i standardni plesovi
Urbani plesovi: break, hip hop, disco
Svaki stil plesa ima zasebni završni poredak.

Na temelju broja prijava ekipa ŠSD u Projektu, Tehnička komisija Projekta može odlučiti da se održi zajedničko natjecanje plesnih stilova. Npr. ako su dvije ekipe ŠSD-a prijavile u plesnom stilu umjetničkih i dvoranskih plesova, Tehnička komisija Projekta može odlučiti prijavljene ekipe pridružiti prijavljenim ekipa u urbanim plesovima.

BROJ EKIPA I UČENIKA

Da bi se Projekt održao mora biti prijavljeno minimalno osam (8) ekipa ŠSD-a u svakoj kategoriji, neovisno o plesnom stilu. Maksimalan broj učenika u plesnoj ekipi može biti osam (8), a minimalno tri (3). Moguće je da više ekipa jednog ŠSD-a sudjeluje u Projektu.

 

PRIJAVA EKIPA

Ekipe se prijavljuju on – line putem na već pripremljenoj web formi na mrežnim stranicama HŠSS-a 

naziv škole
naziv ŠSD-a
naziv plesne točke
plesni stil
ime video datoteke (npr: gimnazija_cakovec.avi)
broj iskaznice HŠSS učenika koji sudjeluje u plesnoj točki
izvođač i naziv pjesme
kontakt podaci
 

U video uratku prijavljena plesna koreografija mora činiti 70 %, a drugi sadržaji koji nisu plesni maksimalno 30% ukupnog trajanja video uratka.

Video uradak ne smije biti kraći od 2 minute, niti duži od 4 minute.

DOSTAVA VIDEO URADAKA:

Video uradci mogu se dostaviti HŠSS-u na web stranici za prijave putem dobivenog linka voditelja

 NAPOMENA:  Ekipe koje se NE prijave on – line putem neće moći sudjelovati u Projektu. 

SUDAČKI PANEL

Sudački panel Projekta čine najmanje tri (3) suca sa aktivnom sudačkom licencom nacionalnog sportskog plesnog saveza (HSPS-a) koji je član Svjetske sportske plesne federacije (WDSF-a).

ODVIJANJE NATJECANJA

KVALIFIKACIJE

Suci na temelju pregleda snimke svakoj prijavljenoj ekipi dodjeljuju bodove na temelju utvrđenih kriterija. Svaki sudac ocjene unosi na listić koji potpisuje. Bodovi se unose u računalo koje će dati zbrojeve, a zatim dobiveni rezultat pretvoriti u ljestvicu. Timovi su rangirani prema konačnom rezultatu.

U završnicu će se uvrstiti tri (3) najbolje ekipe na temelju utvrđenog ranga ekipa sukladno ocjenama sudačkog panela.

U završnicu će se uvrstiti i najpopularnija plesna ekipa, odnosno ekipa koja ima koja ima najviši rang na temelju ocjena sudačkog panela te najveći zbroj ¨lajkova¨ video uratka na Facebook stanici, (ne zbrajaju se ¨like-ovi¨ komentara) i ¨lajkova¨ video uratka na web stranici.

ZAVRŠNICA

Tehnička komisija može odlučiti da se u završnici Projekta ½ finale odvija kroz „battle“ natjecanje, odnosno natjecanje ekipa jedan (1) na
jedan (1) kako bi se odabralo dvije (2) najbolje ekipe za finale.

U slučaju „battle“ natjecanja u ½ završnici, ždrijebom će se utvrditi parovi te redoslijed izvedbi. Ekipe će se međusobno nadmetati kroz izvedbu sekvenci prijavljene koreografije u trajanju od 30 sekundi (2 puta). Suci će na temelju izvedbi ekipa na temelju definiranih kriterija odlučiti koje su se ekipe uvrstile u finale/završnicu.

U finalu i nadmetanju za 3. mjesto ekipe izvode u cijelosti prijavljenu koreografiju iz video uratka, a suci svakoj ekipi dodjeljuju bodove na temelju utvrđenih kriterija. Svaki sudac ocjene unosi na listić koji potpisuje. Bodovi se zbrajaju, a zatim dobiveni rezultat pretvara u konačan poredak ekipa.

Tehnička komisija Projekta odgovorna je za nadgledanje sudačkog panela. Odluke Tehničke komisije Projekta su konačne.

GLAZBA, MUZIKA

U slučaju da tehnička greška dovede do prekida glazbe, voditelj ekipe će imati priliku zaustaviti izvedbu te zatražiti ponavljanje nastupa. Preporučuje se da voditelji ekipa imaju rezervnu snimku na USB-u.

OBJAVA REZULTATA

Po okončanju kvalifikacija za završnicu, objavljuju se ekipe koje su se uvrstile u završnicu te poredak/rangiranje ekipa koje su svoje natjecanje završile.

Po okončanju završnice objavljuje se poredak ekipa svih ekipa koje su sudjelovale u projektu sa ukupno osvojenim bodovima.

TEHNIČKA KOMISIJA

Tehnička komisija Projekta nadležna je za primjenu ovih pravila kao i ostalih pravila HŠSS u Projektu.

Sva pitanja, nedoumice ili žalbe u svezi odvijanja natjecanja u završnici, voditelji ekipa trebaju u pisanom obliku uputiti Tehničkoj komisiji koja će odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

NEPRIHVATLJIVA KOREOGRAFIJA / GLAZBA / KOSTIMIRANJE

Svi aspekti izvođenja, uključujući koreografiju, odabir glazbe i odjeću (plesne kostimi), trebaju biti prikladni za gledanje. Oprema za plesne nastupe trebala bi slijediti standarde oblačenja. Koreografije, glazba, kostimi i šminka za sve ekipe trebaju biti primjereni dobi sudionika. Kostim treba biti prikladan i prema pravilu dobrog ukusa. Kostim mora prekriti intimne dijelove tijela.

Ekipa može dobiti odbitke za vulgarnu ili sugestivnu koreografiju, koja uključuje, ali ne ograničava se na, pokrete neprimjerenog dodirivanja, gestama, pokretima ruku, pljeskanjem, pozicioniranjem na dijelova tijela. Odbitci će se dati za glazbu ili riječi neprikladne za obiteljsko slušanje, što uključuje, ali nije ograničeno na: konotacije bilo koje vrste seksualnog čina ili ponašanja, droge, spominjanje određenih dijelova tijela i / ili nasilna djela ili ponašanja.

Ekipa će za svako pojedino kršenje dobiti odbitak .5. koji će umanjiti konačni zbroj bodova.

KODEKS

Kako bi osiguralo što pozitivnije iskustvo za sve sudionike, HŠSS traži da se tijekom natjecanja sudionici pridržavaju sljedećeg Kodeksa ponašanja:

Sva pitanja ili nedoumice koje utječu na rad ili iskustvo ekipe voditelj ekipe mora priopćiti Tehničkoj komisiji Projekta koja će u najkraćem roku odgovoriti ili riješiti potencijalni problem.
Sudionicima, trenerima i gledateljima zabranjeno stupiti u kontakt sa sucima tijekom natjecanja.
Odluke sudaca su konačne po potvrdi Tehničke komisije.
Bilo kakvo nepristojno ili agresivno ponašanje sudionika, voditelja ekipe ili gledatelja prema bilo kojem drugom sudioniku ili osoblju natjecanja, rezultirat će potencijalnom diskvalifikacijom ekipe, uklanjanjem s događanja i / ili zabranjivanjem sudjelovanja u budućim natjecanjima.
HŠSS zadržava pravo ukloniti sve osobe iz natjecanja zbog nesigurnog ili nesportskog ponašanja.
HŠSS potiče i podržava sportsko vladanje, integritet i pravednost među sudionicima i voditeljima u svim oblicima plesa, a voditelji ekipa imaju ključnu ulogu u promicanju i inzistiranju toga među članovima svoje ekipe.

TUMAČENJA PRAVILA

HŠSS je ovlašten donositi odluku o bilo kojem pitanju, kazni ili pravilu koje nije jasno ili nije izričito rečeno u ovim pravilima.