Osnovna škola Dragutina Domjanića, Zagreb - Domjanić

Stars-Domjanić
Don´t start now, Dua Lipa


Članovi tima

  • Amalia Toma
  • Maša Huić
  • Nikol Čordaš
  • Bruna Badovinac
  • Anja Sabolić
  • Dora Jakopinčić
  • Klara Ćorić
  • Marija Foršt