Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod - Tadija

Kćeri ravnice
Power, Kćeri ravnice


Članovi tima

  • Ida Boić
  • Klara Ivančić
  • Hana Mašić
  • Belinda Domika
  • Dolores Crnjac
  • Ela Mahnik
  • Marija Lana Zorić