Osnovna škola ČAKOVCI, Čakovci - Čakovci

Dance dolls
The Ghost, NIVIRO


Članovi tima

  • Lea Centner
  • Lea Lovasić
  • Anamarija Aleksa
  • Valerija Kovačić
  • Tea Lovasić
  • Petra Petričević
  • Dorijana Tkalec