PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI, Rijeka - Gimnazijalac Sušak

Prva sušačka hrvatska gimnazija
Too darn hot, Ella Fitzgerald (RAC) Mix


Članovi tima

  • Kristina Jelić
  • Anja Baršić
  • Marija Mučaj
  • Karla Depeder
  • Lorna Paris
  • Mia Velepič
  • Ana Dragičević