SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti, Rijeka - ŠSD " Dominik Savio"

Plesna Skupina " SKG"
Ayy Macarena (Clean), Tyga


Članovi tima

  • Lana Mrakovčić
  • Barbara Crnković
  • EVELYN KORMAN
  • ISABELLE JURKOVIĆ
  • Tea Paurević
  • ZARA DORIČIĆ
  • BRIGITA DANGUBIĆ