ŠPORTSKA GIMNAZIJA, Zagreb - Špogi

Špogi Showman
The Greatest Showman Remix, Više izvođača


Članovi tima

  • Mateo Zorko
  • Matteo Maćaš
  • Zvonimir Šturlić
  • Hana Kosić
  • Nina Puhmajer
  • Maja Pavlinovac
  • Jana Srdarević
  • Marta Marki