Osnovna škola Kraljevica, Kraljevica - ŠSD Oštro

Princeze (Show dance mala grupa)
Jarabe Tapatio, Mariachi Vergas de Tecalitlan


Članovi tima

  • Natali Kirac
  • Dora Čarija
  • Petra Juretić
  • Matea Jurić
  • Petra Kocijan